""

Dàn đề 36 số: Cách lập dàn và vào tiền hiệu quả tại Debet

dàn đề 36 số

Phương pháp dàn đề 36 số là một trong những cách chơi đề hiệu quả và được nhiều người chơi lô đề ưa chuộng. Với sự kết hợp giữa các con số và tỷ lệ cược, phương pháp này giúp người chơi có thể tăng khả năng trúng thưởng và thu về lợi nhuận cao. Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng Debet tìm hiểu về cách lập dàn đề 36 số và cách vào tiền cược hiệu quả theo tỷ lệ khác nhau.

Lập dàn đề 36 số từ con 0 đến 5 – Debet

Từ con 0 đến 2

Để lập dàn đề 36 số từ con 0 đến 5, ta sẽ chia thành 3 phần: từ con 0 đến 2, từ con 1 đến 3 và từ con 2 đến 5. Trong phần này, chúng ta sẽ tìm hiểu cách lập dàn đề từ con 0 đến 2.

Đầu tiên, ta sẽ chọn 6 con số để tạo thành dàn đề 36 số. Đây là những con số có tổng bằng 36 và được chia thành 3 nhóm: 0, 1, 2; 3, 4, 5; 6, 7, 8, 9. Sau đó, ta sẽ chọn 2 con số trong mỗi nhóm và ghép lại với nhau để tạo thành dàn đề.

Ví dụ: Chọn các con số 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ta sẽ có dàn đề sau:

 • 01, 02, 03, 04, 05, 06
 • 10, 12, 13, 14, 15, 16
 • 20, 21, 23, 24, 25, 26
 • 30, 31, 32, 34, 35, 36
 • 40, 41, 42, 43, 45, 46
 • 50, 51, 52, 53, 54, 56

Từ con 1 đến 3

Tiếp theo, chúng ta sẽ tìm hiểu cách lập dàn đề Debet từ con 1 đến 3. Cách này cũng tương tự như cách lập dàn từ con 0 đến 2, chỉ khác là ta sẽ chọn các con số từ 1 đến 3 để tạo thành dàn đề Debet.

Ví dụ: Chọn các con số 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ta sẽ có dàn đề sau:

 • 11, 12, 13, 14, 15, 16
 • 21, 22, 23, 24, 25, 26
 • 31, 32, 33, 34, 35, 36
 • 41, 42, 43, 44, 45, 46
 • 51, 52, 53, 54, 55, 56

Từ con 2 đến 5

Cuối cùng, chúng ta sẽ tìm hiểu cách lập dàn đề từ con 2 đến 5. Cách này cũng tương tự như cách lập dàn từ con 0 đến 2 và từ con 1 đến 3, chỉ khác là ta sẽ chọn các con số từ 2 đến 5 để tạo thành dàn đề.

Ví dụ: Chọn các con số 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ta sẽ có dàn đề sau:

 • 22, 23, 24, 25, 26, 27
 • 32, 33, 34, 35, 36, 37
 • 42, 43, 44, 45, 46, 47
 • 52, 53, 54, 55, 56, 57

Lập dàn đề 36 số từ con 1 đến 6 – Debet

Lập dàn đề 36 số từ con 1 đến 6 - Debet
Lập dàn đề 36 số từ con 1 đến 6 – Debet

Từ con 1 đến 3

Để lập dàn đề 36 số từ con 1 đến 6, ta sẽ chia thành 3 phần: từ con 1 đến 3, từ con 2 đến 4 và từ con 3 đến 6. Trong phần này, chúng ta sẽ tìm hiểu cách lập dàn đề từ con 1 đến 3.

Đầu tiên, ta sẽ chọn 6 con số để tạo thành dàn đề 36 số. Đây là những con số có tổng bằng 36 và được chia thành 3 nhóm: 1, 2, 3; 4, 5, 6; 7, 8, 9. Sau đó, ta sẽ chọn 2 con số trong mỗi nhóm và ghép lại với nhau để tạo thành dàn đề.

Ví dụ: Chọn các con số 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ta sẽ có dàn đề sau:

 • 11, 12, 13, 14, 15, 16
 • 21, 22, 23, 24, 25, 26
 • 31, 32, 33, 34, 35, 36
 • 41, 42, 43, 44, 45, 46
 • 51, 52, 53, 54, 55, 56

Từ con 2 đến 4

Tiếp theo, chúng ta sẽ tìm hiểu cách lập dàn đề từ con 2 đến 4. Cách này cũng tương tự như cách lập dàn từ con 1 đến 3, chỉ khác là ta sẽ chọn các con số từ 2 đến 4 để tạo thành dàn đề.

Ví dụ: Chọn các con số 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ta sẽ có dàn đề sau:

 • 22, 23, 24, 25, 26, 27
 • 32, 33, 34, 35, 36, 37
 • 42, 43, 44, 45, 46, 47
 • 52, 53, 54, 55, 56, 57

Từ con 3 đến 6

Cuối cùng, chúng ta sẽ tìm hiểu cách lập dàn đề từ con 3 đến 6. Cách này cũng tương tự như cách lập dàn từ con 1 đến 3 và từ con 2 đến 4, chỉ khác là ta sẽ chọn các con số từ 3 đến 6 để tạo thành dàn đề.

Ví dụ: Chọn các con số 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ta sẽ có dàn đề sau:

 • 33, 34, 35, 36, 37, 38
 • 43, 44, 45, 46, 47, 48
 • 53, 54, 55, 56, 57, 58

Lập dàn đề 36 số từ con 2 đến 7 – Debet

Lập dàn đề 36 số từ con 2 đến 7 - Debet
Lập dàn đề 36 số từ con 2 đến 7 – Debet

Từ con 2 đến 4

Để lập dàn đề 36 số từ con 2 đến 7, ta sẽ chia thành 3 phần: từ con 2 đến 4, từ con 3 đến 5 và từ con 4 đến 7. Trong phần này, chúng ta sẽ tìm hiểu cách lập dàn đề từ con 2 đến 4.

Đầu tiên, ta sẽ chọn 6 con số để tạo thành dàn đề 36 số. Đây là những con số có tổng bằng 36 và được chia thành 3 nhóm: 2, 3, 4; 5, 6, 7; 8, 9. Sau đó, ta sẽ chọn 2 con số trong mỗi nhóm và ghép lại với nhau để tạo thành dàn đề.

Ví dụ: Chọn các con số 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ta sẽ có dàn đề sau:

 • 22, 23, 24, 25, 26, 27
 • 32, 33, 34, 35, 36, 37
 • 42, 43, 44, 45, 46, 47
 • 52, 53, 54, 55, 56, 57

Từ con 3 đến 5

Tiếp theo, chúng ta sẽ tìm hiểu cách lập dàn đề từ con 3 đến 5. Cách này cũng tương tự như cách lập dàn từ con 2 đến 4, chỉ khác là ta sẽ chọn các con số từ 3 đến 5 để tạo thành dàn đề Debet.

Ví dụ: Chọn các con số 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ta sẽ có dàn đề sau:

 • 33, 34, 35, 36, 37, 38
 • 43, 44, 45, 46, 47, 48
 • 53, 54, 55, 56, 57, 58

Từ con 4 đến 7

Cuối cùng, chúng ta sẽ tìm hiểu cách lập dàn đề từ con 4 đến 7. Cách này cũng tương tự như cách lập dàn từ con 2 đến 4 và từ con 3 đến 5, chỉ khác là ta sẽ chọn các con số từ 4 đến 7 để tạo thành dàn đề.

Ví dụ: Chọn các con số 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ta sẽ có dàn đề sau:

 • 44, 45, 46, 47, 48, 49
 • 54, 55, 56, 57, 58, 59

Lập dàn đề 36 số từ con 3 đến 8 – Debet

Từ con 3 đến 5

Để lập dàn đề 36 số từ con 3 đến 8, ta sẽ chia thành 3 phần: từ con 3 đến 5, từ con 4 đến 6 và từ con 5 đến 8. Trong phần này, chúng ta sẽ tìm hiểu cách lập dàn đề từ con 3 đến 5.

Đầu tiên, ta sẽ chọn 6 con số để tạo thành dàn đề 36 số. Đây là những con số có tổng bằng 36 và được chia thành 3 nhóm: 3, 4, 5; 6, 7, 8; 9. Sau đó, ta sẽ chọn 2 con số trong mỗi nhóm và ghép lại với nhau để tạo thành dàn đề.

Ví dụ: Chọn các con số 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ta sẽ có dàn đề sau:

 • 33, 34, 35, 36, 37, 38
 • 43, 44, 45, 46, 47, 48
 • 53, 54, 55, 56, 57, 58

Từ con 4 đến 6

Tiếp theo, chúng ta cùng Debet sẽ tìm hiểu cách lập dàn đề từ con 4 đến 6. Cách này cũng tương tự như cách lập dàn từ con 3 đến 5, chỉ khác là ta sẽ chọn các con số từ 4 đến 6 để tạo thành dàn đề.

Ví dụ: Chọn các con số 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ta sẽ có dàn đề sau:

 • 44, 45, 46, 47, 48, 49
 • 54, 55, 56, 57, 58, 59

Từ con 5 đến 8

Cuối cùng, chúng ta sẽ tìm hiểu cách lập dàn đề từ con 5 đến 8. Cách này cũng tương tự như cách lập dàn từ con 3 đến 5 và từ con 4 đến 6, chỉ khác là ta sẽ chọn các con số từ 5 đến 8 để tạo thành dàn đề.

Ví dụ: Chọn các con số 5, 6, 7, 8, 9. Ta sẽ có dàn đề sau:

 • 55, 56, 57, 58, 59, 60
 • 65, 66, 67, 68, 69, 70

Lập dàn đề 36 số từ con 4 đến 9 – Debet

Lập dàn đề 36 số từ con 4 đến 9 - Debet
Lập dàn đề 36 số từ con 4 đến 9 – Debet

Từ con 4 đến 6

Để lập dàn đề 36 số từ con 4 đến 9, ta sẽ chia thành 3 phần: từ con 4 đến 6, từ con 5 đến 7 và từ con 6 đến 9. Trong phần này, chúng ta sẽ tìm hiểu cách lập dàn đề từ con 4 đến 6.

Đầu tiên, ta sẽ chọn 6 con số để tạo thành dàn đề 36 số. Đây là những con số có tổng bằng 36 và được chia thành 3 nhóm: 4, 5, 6; 7, 8, 9. Sau đó, ta sẽ chọn 2 con số trong mỗi nhóm và ghép lại với nhau để tạo thành dàn đề.Ví dụ: Chọn các con số 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ta sẽ có dàn đề sau:

 • 44, 45, 46, 47, 48, 49
 • 54, 55, 56, 57, 58, 59
 • 64, 65, 66, 67, 68, 69

Từ con 5 đến 7

Tiếp theo, chúng ta sẽ tìm hiểu cách lập dàn đề từ con 5 đến 7. Cách này cũng tương tự như cách lập dàn từ con 4 đến 6, chỉ khác là ta sẽ chọn các con số từ 5 đến 7 để tạo thành dàn đề.

Ví dụ: Chọn các con số 5, 6, 7, 8, 9. Ta sẽ có dàn đề sau:

 • 55, 56, 57, 58, 59, 60
 • 65, 66, 67, 68, 69, 70
 • 75, 76, 77, 78, 79, 80

Từ con 6 đến 9

Cuối cùng, chúng ta sẽ tìm hiểu cách lập dàn đề từ con 6 đến 9. Cách này cũng tương tự như cách lập dàn từ con 4 đến 6 và từ con 5 đến 7, chỉ khác là ta sẽ chọn các con số từ 6 đến 9 để tạo thành dàn đề.

Ví dụ: Chọn các con số 6, 7, 8, 9. Ta sẽ có dàn đề sau:

 • 66, 67, 68, 69, 70, 71
 • 76, 77, 78, 79, 80, 81
 • 86, 87, 88, 89, 90, 91

Hướng dẫn vào tiền cho dàn đề 36 số – Debet

Cách vào tiền cũng là một trong những việc quan trọng trong việc tiến đến chiến thắng trong lô đề. Vậy đâu là cách vào tiền giúp người chơi dễ dàng đạt chiến thắng nhất? Hãy cùng tìm hiểu ngay nhé. 

Vào tiền cược dàn đề 36 số theo tỷ lệ 1:2:3 – Debet

Để vào tiền cược dàn đề 36 số theo tỷ lệ 1:2:3, ta sẽ chọn 3 nhóm con số có tổng bằng 36 và tạo thành dàn đề. Sau đó, ta sẽ đặt cược với tỷ lệ 1:2:3 cho mỗi nhóm con số.

Ví dụ: Chọn các nhóm con số 2, 3, 4; 5, 6, 7; 8, 9. Ta sẽ có dàn đề sau:

 • 22, 23, 24, 25, 26, 27
 • 32, 33, 34, 35, 36, 37
 • 42, 43, 44, 45, 46, 47

Với tỷ lệ 1:2:3, ta sẽ đặt cược 1 đồng cho nhóm con số 2, 2 đồng cho nhóm con số 5 và 3 đồng cho nhóm con số 8.

Vào tiền cược dàn đề 36 số theo tỷ lệ 1:2:4

Để vào tiền cược dàn đề 36 số theo tỷ lệ 1:2:4, ta sẽ chọn 3 nhóm con số có tổng bằng 36 và tạo thành dàn đề. Sau đó, ta sẽ đặt cược với tỷ lệ 1:2:4 cho mỗi nhóm con số.

Ví dụ: Chọn các nhóm con số 3, 4, 5; 6, 7, 8; 9. Ta sẽ có dàn đề Debet sau:

 • 33, 34, 35, 36, 37, 38
 • 43, 44, 45, 46, 47, 48
 • 53, 54, 55, 56, 57, 58

Với tỷ lệ 1:2:4, ta sẽ đặt cược 1 đồng cho nhóm con số 3, 2 đồng cho nhóm con số 6 và 4 đồng cho nhóm con số 9.

Vào tiền cược dàn đề 36 số theo tỷ lệ 1:2:5 – Debet

Để vào tiền cược dàn đề 36 số theo tỷ lệ 1:2:5, ta sẽ chọn 3 nhóm con số có tổng bằng 36 và tạo thành dàn đề. Sau đó, ta sẽ đặt cược với tỷ lệ 1:2:5 cho mỗi nhóm con số.

Ví dụ: Chọn các nhóm con số 4, 5, 6; 7, 8, 9. Ta sẽ có dàn đề sau:

 • 44, 45, 46, 47, 48, 49
 • 54, 55, 56, 57, 58, 59
 • 64, 65, 66, 67, 68, 69

Với tỷ lệ 1:2:5, ta sẽ đặt cược 1 đồng cho nhóm con số 4, 2 đồng cho nhóm con số 7 và 5 đồng cho nhóm con số 9.

Vào tiền cược dàn đề 36 số theo tỷ lệ 1:2:5 - Debet
Vào tiền cược dàn đề 36 số theo tỷ lệ 1:2:5 – Debet

Kết luận

Trong bài viết này, chúng ta đã tìm hiểu cách lập dàn đề 36 số Debet từ con 0 đến 5, từ con 1 đến 6, từ con 2 đến 7, từ con 3 đến 8 và từ con 4 đến 9. Đồng thời, chúng ta cũng đã biết cách vào tiền cược dàn đề 36 số theo các tỷ lệ khác nhau để tăng cơ hội chiến thắng. Hy vọng những kiến thức trong bài viết sẽ giúp bạn có thêm phương pháp lựa chọn dàn đề hiệu quả và tăng cơ hội trúng lớn. De bet chúc bạn may mắn!

 

Debet Fan

Debet Fan

Cá cược giống như cuộc đời, không thể đoán trước được

Chia sẻ đến bạn bè

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Reddit
Tumblr
Digg
Telegram
Email
Print

Theo dõi Debet

Bài viết liên quan